Aloinopsis spathulata X Nananthus transvaalensis

Genus
Species
spathulata
Cultivar
X Nananthus transvaalensis
Feature image