Aethionema oppositifolia

Mon, 2013-04-08 14:06 -- nargs

Aka Eunomia oppositifolia; growing at the Memorial University of Newfoundland Botanical Garden; photo by Todd Boland